تعمیرتجهیزات آزمایشگاهی

بنام خدا
شرکت پارس طب نوین بین الملل باربع قرن تجربه اندوزی درزمینه تعمیرات عمومی وتخصصی تجهیرات آزمایشگاهی -نصب وآموزش و بازسازی تجهیزات آزمایشگاهی با بهره وری و تجمیع کارشناسان با تخصص های متفاوت در بخش تعمیرات شرکت وایجاد ارتباط با اساتید دانشگاهی و متخصصین دیگر شرکت ها سعی بر ارائه خدماتی نوین ومطابق با استانداردهای روز تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی در کشورهای پیشرفته دنیا داشته است و برای اولین بار با اخذ نمایندگی وایجاد ارتباط باشرکت های معتبر متخصص در زمینه تعمیرات و کالیبراسیون دنیا وبه پشتوانه علمی قوی و حمایت نرم افزاری وسخت افزاری کمپانی های معظمی چون raeyco-altar-aspland-LKC-L.A.B-NYCO-peaktek ,...پیشبرد اهداف خود در زمینه تعمیرات آزمایشگاهی با والاترین استانداردها را پیگیری نموده وامید بر این داشته که رضایت جامعه آزمایشگاهی کشور را در بالاترین حدممکن در کنار خود داشته باشیم.

در ذیل بصورت اجمالی تعدادی از کمپانی هایی که این شرکت اقدام به تعمیر محصولات آنها نموده است جهت اطلاع رسانی می آید:
تعمیر محصولات کمپانی IKA آلمان
تعمیر محصولات کمپانی Memmert آلمان
تعمیر محصولات کمپانی heidolphآلمان
تعمیر محصولات کمپانی Hettichآلمان
تعمیر محصولات کمپانی Sigmaآلمان
تعمیر محصولات کمپانی WTW آلمان
تعمیر محصولات کمپانیGFLآلمان
تعمیر محصولات کمپانی lovibond آلمان
تعمیر محصولات کمپانی sartorius آلمان
تعمیر محصولات کمپانی Gerhardtآلمان
تعمیر محصولات کمپانی Heraeus آلمان
تعمیر محصولات کمپانیBrand آلمان
تعمیر محصولات کمپانی Nabertherm آلمان
تعمیر محصولات کمپانی Binderآلمان
تعمیر محصولات کمپانی Elmaآلمان
تعمیر محصولات کمپانیeppendorfآلمان
تعمیر محصولات کمپانی kruss آلمان
تعمیر محصولات کمپانی buchi آلمان
تعمیر محصولات کمپانی MMM آلمان
تعمیر محصولات کمپانی schott آلمان
تعمیر محصولات کمپانی testo آلمان
تعمیر محصولات کمپانی lauda آلمان
تعمیر محصولات کمپانیfunke-gerber آلمان
تعمیر محصولات کمپانی ziess آلمان
تعمیر محصولات کمپانی Hach آمریکا
تعمیر محصولات کمپانی Brookfield آمریکا
تعمیر محصولات کمپانی varian آمریکا
تعمیر محصولات کمپانی unico آمریکا
تعمیر محصولات کمپانی fisher آمریکا
تعمیر محصولات کمپانی lamotte آمریکا
تعمیر محصولات کمپانی thermo آمریکا
تعمیر محصولات کمپانی Waring آمریکا
تعمیر محصولات کمپانی perkin elmer آمریکا
تعمیر محصولات کمپانی spectronic آمریکا
تعمیر محصولات کمپانی agilent آمریکا
تعمیر محصولات کمپانی BWB انگلستان
تعمیر محصولات کمپانی carbolite انگلستان
تعمیر محصولات کمپانی electrothrmal انگلستان
تعمیر محصولات کمپانی cecil انگلستان
تعمیر محصولات کمپانی EDT انگلستان
تعمیر محصولات کمپانی BWB انگلستان
تعمیر محصولات کمپانی stuart انگلستان
تعمیر محصولات کمپانی bibby انگلستان
تعمیر محصولات کمپانی jenway انگلستان
تعمیر محصولات کمپانی index انگلستان
تعمیر محصولات کمپانی techne انگلستان
تعمیر محصولات کمپانی Nikon ژاپن
تعمییر محصولات کمپانی olympusژاپن
تعمیر محصولات کمپانی atago ژاپن
تعمیر محصولات کمپانی shimadzu ژاپن
تعمیر محصولات کمپانی Nikon ژاپن
تعمیر محصولات کمپانی and ژاپن
تعمیر محصولات کمپانی Nikon ژاپن
تعمیر محصولات کمپانی Radwag لهستان
تعمیر محصولات کمپانی az instrument تایوان
تعمیر محصولات کمپانی labinco هلند
تعمیر محصولات کمپانی fintech کره
تعمیر محصولات کمپانی labtech کره
تعمیر محصولات کمپانی daihan کره
تعمیر محصولات کمپانی Mtops کره
تعمیر محصولات کمپانی Mettler toledo سویس
تعمیر محصولات کمپانی metrohm سویس
تعمیر محصولات کمپانی ohaus آمریکا
تعمیر محصولات کمپانی vibra ژاپن
تعمیر محصولات کمپانی lutron تایوان
تعمیر محصولات کمپانی miliporeآمریکا

تعمیر محصولات کمپانی cleaver انگلستان

تعمیر محصولات کمپانیsystec آلمان

تعمیرمحصولات کمپانی jenconsانگلستان

تعمیر محصولات کمپانی kern آلمان

تعمیرمحصولات کمپانی precisa سویس

تعمیر محصولات کمپانی fritsch آلمان

تعمیرمحصولات کمپانیretsch آلمان

تعمیر محصولات کمپانی knaur آلمان

تعمیرمحصولات کمپانی buck scientificآمریکا

تعمیر محصولات کمپانیGBC استرالیا

تعمیر محصولات کمپانی malvern انگلستان

تعمیر محصولات کمپانیherzog

تعمیر محصولات کمپانیnormalab analisفرانسه

تعمیرمحصولات کمپانی analytk jena آلمان

تعمیرمحصولات کمپانی bruker آمریکا

تعمیر محصولات کمپانی bfrl چین

تعمیرمحصولات کمپانی sherwoodانگلستان

تعمیرمحصولات کمپانی biorad انگلستان

تعمیر محصولات کمپانی waters آمریکا

تعمیرمحصولات کمپانی biochromانگلستان

تعمیر محصولاتperten سوئد

تعمیر محصولات کمپانیsinarانگلستان

تعمیر محصولات کمپانیmalvernانگلستان

تعمیرمحصولات کمپانی christآلمان

تعمیرمحصولات کمپانیuce bashi ترکیه

تعمیر محصولات کمپانی pffeufer آلمان

تعمیرمحصولات کمپانی france etuves فرانسه

تعمیر محصولات کمپانی thermolyne انگلستان

تعمیر محصولات کمپانیeijkelkampهلند

تعمیر محصولات tecnotestایتالیا

تعمیر محصولات کمپانیmatest ایتالیا

تعمیر محصولات کمپانی controlsایتالیا

تعمیرمحصولات ofiteآمریکا

تعمیر محصولات کمپانی astellانگلستان

تعمیرمحصولات کمپانیsoil moistureانگلستان

تعمیر محصولات konica minoltaژاپن

تعمیرمحصولاتdelta tانگلستان

تعمی محصولات کمپانی haffmansهلند

تعمیرمحصولاتbiotekآمریکا

تعمیر محصولات chopinفرانسه

تعمیرمحصولاتleica آلمان

تعمیرمحصولاتziessآلمان

تعمیرمحصولات erkayaترکیه

تعمیر محصولات یوجه باش ترکیه

تعمیرمحصولاتbastak ترکیه

تعمیر محصولاتpffeuferآلمان

تعمیر محصولاتpertenسوئد

تعمیرمحصولات dickey jhonآمریکا

تعمیرمحصولات farmcompفنلاند

تعمیرمحصولاتwileفنلاند

ودیگر کمپانی های تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی که در رنج تعمیراتی این شرکت قراردارند.

علاوه بر اطلاعات فوق پیرامون تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی از کمپانی های فوق الذکر مجموعه پارس طب نوین دستگاههای آزمایشگاهی رانیز به شرح زیر تعمیر می نماید.
تعمير اسپكتروفتومتر

تعمیر اسپکتروفلوریمتر

تعمیر ftir

تعمیر NIR وNIT

تعمیر انکوباتوریخچالدار

تعمير انكوباتور

تعمیرانکوباتورco2

تعمیرژرمیناتور

تعمیراتاقک رشد

تعمیر تست چمبر

تعمیرآون خلا

تعميرآون

تعميرهات پليت

تعميرهات پليت مگنت

تعميرآب مقطرگيري یکبارتقطیر

تعمیرآب مقطرگیری دوبارتقطیر

تعميرميكروسكوپ نوري

تعمیرمیکرسکوپ دوچشمی

تعمیرمیکروسکوپ سه چشمی

تعمیرمیکروسکوپ اینورت

تعمیرمیکروسکوپ فلورسنت

تعمیرمیکروسکوپ متالوگرافی

تعمیرمیکروسکوپ دارک فیلد

تعمیرمیکروسکوپ فازکنتراست یا فازمتضاد

تعمیرمیکروسکوپ اینورت فلورسنت

تعميراتوكلاورومیزی

تعمیراتوکلاو ایستاده

تعميرphمتر

تعمیر پی اچ متر رومیزی

تعميركنداكتيويتيمتر

تعمیرDOمتر

تعميراكسيژن متر

تعميركدورت سنج

تعميرروتاري اواپراتور

تعمیر تقطیر درخلا

تعميرترمومتر

تعمیرترمومترلیزری

تعميررفراكتومتر

تعميرالتراسونيك كلينر

تعمیر حمام مافوق صوت

تعمير لامينارفلو

تعميررطوبت سنج غلات

تعمیرهودمیکروبی

تعميراستريوميكروسكوپ

تعميرترازوآناليتيكال

تعميرپمپ خلاء

تعميرسانتريفيوژ

تعميرفليم فتومتر

تعميررنگ سنج

تعمیرکالریمتر

تعميرهودشيميايي

تعميركوره

تعميرميكروتوم

تعمیراتوآنالایزر

تعمیرسل کانتر

تعمیرالایزا ریدر

تعمیرالایزا واشر

تعميرهموژنايزر

تعميرهمزن مكانيكی

تعميرشيكرارلن بالن

تعمیرشیکر الک

تعمیرشیکرلوله

تعمیرشیکرالاکلنگی

تعميرفتومتر

تعمير استيرر

تعميرپلاريمتر

تعميرويسكوزيمتر

تعمیر اسپکتروفتومتر یو وی

تعمیر توربیدومتر

تعمیرcod

تعمیر تیتراتور

تعمیرکارل فیشر

تعمیر جذب اتمی

تعمیر شوف بالن

تعمیر منتل

تعمیر گازسنج

تعمیر وبازسازی لامینارفلو

تعمیر هدایت سنج

تعمیر وبازسازی سکوبندی آزمایشگاهی

تعمیر ترمال سایکلر

تعمیر ژل داک

تعمیر یو وی ترانس ایلومیناتور

تعمیر انواع ترازوهای حساس

تعمیرآنالایزر شیر

تعمیراتمیک ابزورپشن

تعمیر گازکروماتوگراف

تعمیر کروماتوگرافی لایه نازک

تعمیرhplc

تعمیرtlc

تعمیرNMR

تعمیر رطوبت سنج خاک

تعمیر رطوبت سنج خاکtdr-fm3

تعمیرپمپ پریستالتیک

تعمیردیتالاگر

تعمیرپنترومترخاک

تعمیرپنترولاگر

تعمیرپنتروگراف

تعمیر پولیش دوقلو

تعمیر تست یونیورسال

تعمیرپارتیکل سایز آنالایزر

تعمیرPSA

تعمیر زتا سایزر

تعمیر التراسونیک بتن وسنگ

تعمیرچکش اشمیت دیجیتال

تعمیر رطوبت سنج بتن

تعمیرمقاومت سنج بتن

تعمیر آرماتوریاب

تعمیر دستگاه آزمایش سه محوری

تعمیر دستگاه میز ویبره

تعمیر دستگاه تست میز لرزان

تعمیر جک بتن شکن

تعمیرجک بتن شکن دیجیتال

تعمیر جک خمشی تیربتنی

تعمیرجک بتن شکن نیمه اتوماتیک

تعمیر دستگاه مقاومت فشاری بتن

تعمیر دستگاه ضریب تراکم بتن

تعمیر دستگاه مغزه گیری بتن

تعمیردستگاه برش مقاطع سنگ وبتن

تعمیر دستگاه اکسترکشن برقی آسفالت

تعمیردستگاهcbrمارشال

تعمیردستگاه جک فشاری مقاومت آجر

تعمیردستگاه سه محوری سنگ

تعمیر دستگاه برش مستقیم سنگ

دستگاه تست خمش میلگرد

تعمیر ژل داکیومنتیشن

تعمیردستگاه لاکتواستار-آنالایزر شیر

تعمیردستگاه کرایواستار-کرایوسکوپ شیر

تعمیر دستگاه سمپلر هوا

تعمیر ایرسمپلر

تعمیرفلش پوینت پنسکی مارتین

تعمیر فلش پوینت کلیولند

تعمیرفلش پوینت باز

تعمیرفلش پوینت بسته

تعمیردستگاه تقطیر اتمسفری فرآورده های نفتی

تعمیردستگاه فشاریخار موادنفتی

تعمیر ویسکومتر کینماتیک

تعمیرحمام ویسکوزیته

تعمیر ویسکوباتور

تعمیردستگاه تقطیردرخلا فرآورده های نفتی

تعمیرانواع رنگ سنج یا کالریمتر

تعمیر سانتریفورژ کیسه خون

تعمیر الترا سانتریفورژ یخچالدار

تعمیر دستگاه تعیین کربن باقی مانده

تعمیر دستگاه تست فشاربخار

تعمیر دستگاه نقطه ریزش

تعمیر دستگاه نقطه ابری شدن

تعمیر دستگاه نقطه انجماد

تعمیردستگاه cloud point and pour point analyser

تعمیر بمب کالریمتر

تعمیر جارمیل

تعمیرفست میل

تعمیربال میل

تعمیر انواع آسیاب

تعمیر icp

تعمیر ICP-MS

تعمیردستگاه سطح برگ سنج

تعمیر تانسیومتر

تعمیر دستگاه پرومتر

تعمیر رطوبت سنج خاک

تعمیر هدایت سنج خاک

تعمیر پی اچ متر خاک

تعمیر کلروفیل متر

تعمیر اتاقک نور

تعمیرسوکسله اتوماتیک

تعمیر هضم وتقطیراتوماتیک

تعمیرفیبرخام

تعمیر پی اچ مترجامدات

تعمیرماشین ظرفشویی آزمایشگاهی

تعمیر پمپ پریستالتیک

تعمیرتیشیو پروسسور

تعمیر انکوباتور شیکردار

تعمیرانکوباتورهیبریداسیون

تعمیر میکروپلیت ریدر

تعمیردرای بلاک هیتر

تعمیرالترا فریزر

تعمیریخچال آزمایشگاهی

تعمیرگلاوباکس

تعمیر الکتروفورز

تعمیر سمپلر

تعمیر پاورساپلای

تعمیریخ ساز آزمایشگاهی

تعمیرهموژنایزر التراسونیک

تعمیرفلوریمتر

تعمی پی اچ متر آنلاین

تعمیراکسیژن متر آنلاین

تعمیر رفرکتومتر دیجیتال رومیزی

تعمیر گلوتن شور

تعمیر آسیاب رولر

تعمیرفالینگ نامبر

تعمیردستگاه سدیمانتاسیون

تعمیر آلئوگراف

تعمیراکستنسوگراف

تعمیردستگاه فارینوگراف

تعمیر دستگاه سنجش گازco2 نوشابه هافمن

تعمیردستگاه سنجش گازco2نوشابه اتوماتیک هافمن

تعمیر دستگاه سنجش میزان کف ماالشعیر یا کف سنج مالشعیر هافمن

تمیر دستگاه کدورت سنج ماالشعیرهافمن

تعمیرکدورت سنجvos -rota هافمن

تعمیردستگاه سنجش خلوص گازco2 هافمن

تعمیردستگاه سنجش پاستوریزاسیون هافمن

تعمیردستگاه سنجش میزان هوا در هداسپیس هافمن

تعمیر دستگاه میزان پایداری کف در ماالشعیر هافمن

تعمیر دستگاهkegمانیتور هافمن

تعمیر دستگاه نقطه شبنم هافمن

مرکز تعمیرات شرکت ptn international باسابقه طولانی در امر تعمیرات ساده ترین تا پبشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی باتوجه به موارد زیر یکی از برترین مراکز تعمیرتجهیزات آزمایشگاهی درکل کشور می باشد.

دارا بودن کارشناسان دوره دیده در کمپانی های معتبردنیا

دارا بودن مجموعه ای غنی از دفترچه های تعمیراتی و منوال اپراتور ومنوال سرویس های بسیاری از کمپانی های معتبر دنیا باتوجه به رنج گسترده واردات شرکت

دارابودن مجموعه ای کامل از فیلم های آموزشی وتعمیراتی انواع دستگاههای آزمایشگاهی

دارا بودن بانک اطلاعاتی کامل ازانواع نرم افزارهای کاربردی درتعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی

دارا بودن مجموعه کاملی از انواع قطعات موردنیازتعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی از معتبرترین کمپانی های دنیا

دارابودن توانایی واردات قطعات خاص وکمیاب جهت دستگاههای پیشرفته وفوق پیشرفته

مجموعه توانمندیهای فوق مارا درامر ارائه خدمات وتعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی پویاتر وبه روز به مراکز مختلف آزمایشگاهی مهیا ساخته است.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر باشماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

88894445-9

پارس طب نوین بین الملل حامی محیط زیست

شرکت پارس طب نوین بین الملل برای اعلام حمایت از محیط زیست و جلوگیری از قطع بیرویه درختان اقدام به ارائه کاتالوگ دیجیتالی خود با نام "کاتالوگ‌سبز" نموده است. از این پس از طریق اسکن بارکد سمت راست به وسیله تلفن همراه خود و یا تبلت می‌توانید آخرین کاتالوگ این شرکت را به سادگی دریافت نمائید.

در صورت تمایل می‌توایند فایل کاتالوک را از ایـنـجـا نیز دریافت نمائید.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شرکت پارس طب نوین محفوظ است.
طراحی وب